Persoonlijke begeleiding/coaching bij interne veranderingen en/of functieverandering van werknemers
--------------------------------------------------------------------------------------------
Interne veranderingen brengen vaak functieveranderingen en taakverschuivingen met zich mee. Soms is dit voor medewerkers een positieve ontwikkeling, een andere keer kunnen zij zich niet vinden in het nieuwe beleid van de organisatie. Juist dan is het belangrijk gekwalificeerde medewerkers gemotiveerd te houden en te behouden voor het bedrijf.

Naar de nieuwe functie toe groeien, de drempel overwinnen om met andere collegaís te werken. De uitdaging aan gaan van de nieuwe situatie en mogelijke faalangst te overwinnen. Kan ik het wel aan? Vooral bij medewerkers die een leidinggevende functie gaan bekleden zijn dit vragen en gegevens die wij regelmatig in de praktijk tegen komen.

Om medewerkers bij deze onzekerheden te ondersteunen hebben wij een zeer effectief trainingsprogramma ontwikkeld. Deze training kan plaats vinden op de werkplek, op locatie van de trainer of een combinatie van beide.


Werkwijze
Na overleg met de opdrachtgever en betrokkene(n) wordt een op de medewerker en het bedrijf afgestemd trainingsprogramma samengesteld. Dit kan bestaan uit o.a de volgende onderdelen:

- Communicatieve vaardigheden versterken en effectief communiceren
  onder spanning
- Kennisverbreding van werkvormen en systeemdenken
- Diagnostiseren en analyseren
- Versterken van werkrelaties
- Conflicthantering
- Kennis en inzicht in de aard van veranderingen en
  veranderingsprocessen
- Omgaan met weerstand

De hulpmiddelen die gebruikt worden zijn afhankelijk van de vraag en de sterke en zwakke vaardigheden van de medewerker. In de praktijk gebruiken we o.a:
- Checklist werkstijlen
- Zelfassessment
- Oefensituatie bij een ander bedrijf (wanneer relevant)
- Casusbesprekingen

Kosten: De kosten voor persoonlijke begeleiding/coaching zijn afhankelijk van het traject en de tijdsduur. Na een oriŽnterend gesprek maken wij vrijblijvend een inhoudelijke en financiŽle offerte.
WYSIWYG Web Builder