Ergonomisch advies na werkplekonderzoek.
---------------------------------------------------------------
Ons werkplekonderzoek is gericht op situaties die tijdens het werk klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kunnen veroorzaken. De volgende risicofactoren kunnen hierbij van invloed zijn:
- Dynamische belasting zoals tillen, verplaatsen, duwen en trekken
- Statische belasting waarbij iemand lang in een ongunstige houding
  werkt, bijvoorbeeld bij lopende band werk, bureau- en 
  beeldschermwerk
- Psychische belasting zoals werkdruk en/of emotionele stress

Na het werkplekonderzoek zal iedere organisatie voor de eigen specifieke situatie moeten nagaan welke van bovenstaande factoren een risico vormen voor de gezondheid van de medewerkers. Deze factoren bepalen namelijk waar het te ontwikkelen beleid en/of verandering op gericht moeten zijn. Na het vaststellen van de risicofactoren wordt advies gegeven voor de te nemen maatregelen, deze zijn voor ieder bedrijf verschillend en kunnen o.a bestaan uit:
- Normen en een protocol vastleggen
- Voldoende en geschikte hulpmiddelen beschikbaar stellen
- Instructie/training van medewerkers
- Aanbieden van lichaamsontspannende activiteiten zoals stoel-
  massage, bedrijfsfitness etc.

Kosten: De kosten voor een werkplek onderzoek zijn afhankelijk van de vraag, de voorbereiding en uitvoering. Dit wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Na een oriŽnterend gesprek maken wij vrijblijvend een inhoudelijke en financi
ële offerte. Wordt aansluitend aan het werkplekonderzoek door het Therapeutisch Sportcentrum een training verzorgd, dan wordt voor het werkplek onderzoek een gereduceerde dagdeelprijs berekend.